Światła. Kamera. Empatia | Tajemnice „Pokoju nauczycielskiego” – seans i rozmowa

Zapraszamy na pokaz filmu „Pokój nauczycielski” oraz rozmowę, którą poprowadzi Sylwia Wojtysiak – superwizor, certyfikowana psychoterapeutka, dyrektorka Szkoły Psychoterapii Integratywnej w Warszawie.

-> 16 kwietnia (wtorek), godz. 19:30

-> LINK DO BILETÓW

„Film Ilkera Çataka zadaje pytania o etykę ludzkiego postępowania i prawo do prywatności. Wyraźnie pokazuje, że nawet działania motywowane szlachetnymi pobudkami, mogą mieć niespodziewane i daleko idące konsekwencje. Twórcy obnażają pewne powszechne mechanizmy manipulacji, kontroli i budowania hierarchii, których przejawy rozpoznać można w różnych obszarach życia społecznego. 

Pokój nauczycielski zachęca do krytycznego i uważnego przyglądania się rzeczywistości – również tej najbliższej, na przykład szkolnej. (…)

Film trzyma w napięciu i angażuje emocjonalnie. Wymaga od widza uważności i aktywności. Zmusza do śledzenia filmowej akcji (by nie przegapić istotnych detali) oraz szukania ukrytych znaczeń i sensów. Dużym walorem jest jego precyzyjna konstrukcja, wiarygodne zrekonstruowanie szkolnego środowiska oraz świetne aktorstwo. Znakomita jest zarówno Leonie Benesch jako młoda, zmotywowana nauczycielka, jak i cała grupa dziecięcych aktorów, tworzących przekonującą zbiorowość klasową.  – Zespół Edukatorów Filmowych

Szczególnie zapraszamy osoby związane z szeroko pojętą oświatą: nauczycieli, rodziców, pedagogów.

opis filmu:

Carla Nowak rozpoczyna swoją pierwszą pracę. Nauczycielka wyróżnia się idealizmem i wielkim zaangażowaniem.

Kiedy w szkole dochodzi do serii kradzieży, podejrzenie pada na jednego z jej uczniów. Carla postanawia zbadać sprawę na własną rękę. Nauczycielka próbuje mediacji między oburzonymi rodzicami, kolegami i uczniami. Im bardziej desperacko stara się robić wszystko dobrze, tym bardziej młodej nauczycielce grozi załamanie.