„Róbmy filmy” – warsztaty filmowe dla młodzieży 12-16 lat, 8 maja rusza rekrutacja

08.05.2019
Fundacja Stacja Kultury, działając we współpracy z Kinokawiarnią Stacja Falenica i Fundacją Otokultura rozpoczyna szeroko zakrojone działania mające na celu aktywizowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze.

Warsztaty filmowe zapoczątkują projekt pt. „Róbmy filmy”, który ma – w dłuższej perspektywie – dać podwaliny pod
utworzenie w Falenicy Młodzieżowego Klubu Filmowego.
Bezpłatne warsztaty filmowe będą podzielone na dwa etapy.

→ W pierwszym, odbywającym się co sobotę (od 11.05 do 15.06) i trwającym trzy godziny etapie teoretycznym, uczestnicy wezmą udział w wykładach oraz ćwiczeniach z podstawowych elementów filmowego rzemiosła, takich jak
montaż, scenariusz, zdjęcia, udźwiękowienie.

→ Zajęcia poprowadzą zawodowi filmowcy.

→ Pod ich okiem również odbędzie się drugi etap warsztatów (od 24.06 do 5.07).

→ Będzie to intensywny czas pracy dla młodych filmowców, w którym pracować będą codziennie po minimum sześć godzin.

→ Warsztatowicze, podzieleni na małe zespoły filmowe, będą mieli za zadanie stworzyć krótkometrażowy film dokumentalny opowiadający o bohaterze, miejscu lub wydarzeniu związanym z dzielnicą Wawer.
→ Filmy zrealizowane w trakcie warsztatów zostaną wyświetlone 5.07 w kinie Stacja Falenica.
→ Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 8.05 o godzinie 17 w Kinokawiarni Stacja Falenica.
Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 12-16 lat.

→ Więcej informacji pod numerem
telefonu: 537 579 379 – Natalia Kozik

e-mail: info@stacjakultury.org

Projekt współfinansowany ze środków Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawa.