Pociąg do poezji. Spotkanie nr 2!

P o c i ą g d o p o e z j i”

zatrzyma się w Falenicy

dnia 11 stycznia 2018 o godz. 16

Przywiezione wiersze A. Waligórskiego

zaprezentuje Anna Wiewióra

Z a p r a s z a m y

do Kinokawiarni „StacjaFalenica”

Wszystkie bilety ulgowe po 5 zł. !

Bufet bardzo słodko zaopatrzony !