Pociąg do poezji – 7 marca

 

P o c i ą g d o p o e z j i”

zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy zatrzyma się w Falenicy

dnia 7 marca 2018, o godz. 16

Tym razem przywiezie :

wiersze znane i lubiane,

wiersze niespodzianki,

wiersze wyłącznie mądre a pogodne.

Z a p r a s z a m y

do Kinokawiarni „StacjaFalenica”

gdzie bufet słodko urozmaicony

WSTĘP WOLNY!