Otwieramy Stację #StacjaOdNowa # nowy regulamin kina

!Otwieramy Stację!!
Cieszymy się, że w końcu możemy Wam podać datę naszego ponownego otwarcia!

?Od 17 czerwca działa KAWIARNIA w tygodniu w godzinach 9-21, w weekendy w godzinach 10-21
?Od 19 czerwca zapraszamy na pierwsze seanse w KINIE

Dbając o bezpieczeństwo widzów , zapewnimy wszelkie odpowiednie środki ostrożności i zasady sanitarne. Wkrótce opublikujemy nasze zalecenia dotyczące bezpiecznego przebywania w kawiarni i kinie.
Niebawem również przedstawimy wam repertuar na pierwsze dni otwarcia kina – spodziewajcie się niespodzianki i specjalnego wydarzenia ??- 19 czerwca to data naszego pierwszego seansu filmowego w Stacji 10 lat temu!

W związku z epidemią wirusa covid-19 w Kinokawiarni Stacja Falenica zostały wprowadzone nowe zasady funkcjonowania kina oraz kawiarni.

Zanim wybiorą się Państwo do Stacji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE PRZEZ KINO STACJA FALENICA

ograniczenie liczby dostępnych miejsc w salach kinowych z zachowaniem odległości 1,5m między siedzeniami zajmowanymi przez osoby niezamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym

Wyznaczenie stref w budynku kina, zapewniających zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy widzami

Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk pracownikom oraz klientom kina (przy wejściu głównym do kina. Przed salami oraz w toaletach).

sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę), dokumentowanie tych czynności.

Umieszczenie w toaletach instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących prawidłowego mycia rąk.wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu

Dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (toalet, klamek, poręczy i panelu windy oraz poręczy foteli kinowych) raz na godzinę.

Wejście do kina będzie obowiązywało głównymi drzwiami, wyjście z Dużej sali tylnymi

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBYWANIA W BUDYNKU KINOKAWIARNI STACJA FALENICA:

W SALACH KINOWYCH

Jeśli Pan/Pani zaobserwował/a wystąpienie niepokojących objawów prosimy o nie przychodzenie na seans, a pozostanie w domu i skontaktowanie się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej

przy płatności preferowaną metodą jest zakup biletu online lub płatność bezgotówkowa

zalecamy pozostawienie danych kontaktowych przy wejściu na salę kinową, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 (celem poinformowania o ewentualnym kontakcie z osoba zarażona)przed wejściem na salę kinową należy zdezynfekować ręce środkiem dostępnym przy drzwiach Sali

należy zachować odstęp 2 metrów

widz/widzka jest zobowiązany do zakrycia ust i nosa w trakcie seansu

skorzystanie z oferty gastronomicznej jest możliwe w sali kinowej 30 minut przed seansem. Po rozpoczęciu seansu prosimy o zakrycie ust i nosa

W KAWIARNI

Jeśli Pan/Pani zaobserwował/a wystąpienie niepokojących objawów prosimy o nie przychodzenie na seans, a pozostanie w domu i skontaktowanie się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej

Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące w trakcie konsumpcji nie jest wymagane

przed wejściem do kawiarni należy zdezynfekować ręce środkiem dostępnym