Kolejne spotkanie Pociągu do poezji!

 

P o c i ą g d o p o e z j i”

zatrzyma się w Falenicy

dnia 7 lutego 2018, o godz. 16

Tym razem przywiezie :

bajki Ignacego Krasickiego i

wiersze Andrzeja Poniedzielskiego

Z a p r a s z a m y

do Kinokawiarni „StacjaFalenica”

Wszystkie bilety ulgowe po 5 zł. !

Bufet bardzo słodko zaopatrzony !