KinoStacja! Praktyczne warsztaty filmowe dla szkół – zapisy

Zapraszamy grupy szkolne z klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych do skorzystania z oferty KinoStacja – Centrum Edukacji Filmowej.

Opis proponowanych warsztatów:

💬 WARSZTATY FILMOZNAWCZE, 2h

Wykład powiązany z warsztatem, wykorzystujący wybrane fragmenty dzieł filmowych kinematografii polskiej i światowej.

Uczeń podczas zajęć zdobędzie wiedzę dotyczącą:
• struktury filmu (kadr, plany filmowe, ujęcie, scena, sekwencja, montaż, światło),
• scenariusza filmowego,
• podstaw analizy dzieła filmowego i świadomego czytania filmu jako tekstu kultury,
• wybranych dzieł filmowych i twórców.

🎬 PRAKTYCZNE WARSZTATY Z TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO, 2h

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat tego, jak powstaje film (z ukierunkowaniem na film animowany) i zrealizują krótką etiudę animowaną w jednej z zaproponowanych i wybranych wcześniej technik. Program warsztatów wpisuje się w edukację plastyczną, techniczną, muzyczną, polonistyczną i społeczną.

🎬 PRAKTYCZNE WARSZTATY Z MONTAŻU I TWORZENIA FILMU METODĄ FOUND FOOTAGE, 2h

W trakcie warsztatów uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą podstaw teorii montażu oraz nurtu we współczesnej sztuce filmowej określanego jako found footage. W warstwie praktycznej,
zdobędą umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami oraz narzędziami montażu filmowego, realizując krótki film, stworzony z przygotowanych specjalnie na zajęcia archiwalnych materiałów filmowych.

Podczas zajęć uczeń zdobędzie wiedzę dotyczącą:
• Ogólnej struktury dzieła filmowego
• Podstaw teoretycznych oraz praktycznych sztuki montażu
• Nurtu współczesnej sztuki filmowej – „found footage”.

Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

➡️➡️➡️LINK DO KATALOGU ONLINE ⬅️⬅️⬅️
http://bit.ly/katalog_filmowo-edukacyjny

Informacje i zapisy:
Magdalena Mróz
magda.mroz@stacjafalenica.pl
tel.: 531 534 536

Do zobaczenia w kinie! 🙂