Finał Wielkiej Orkiestry – walczymy z sepsą

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy staje do walki z sepsą. A my razem z nią. Podczas 31. Finału WOŚP, w niedzielę 29 stycznia, czeka na Was w Stacji puszka Orkiestry i dzień pełen wydarzeń. Dorzućcie hojnie na ten cel.

o godz. 11:00 – zapraszamy dzieci i rodziców na darmowy pokaz RODZINY TREFLIKÓW
o godz. 13:00 – pokaz pierwszego kinowego dokumentu o Jurku Owsiaku FENOMEN

co jeszcze czeka na Was w Stacji w tę wyjątkową niedzielę?
godz. 11:15 – MECZ O WSZYSTKO (sala Mały Szpak)
godz. 13:15 – YUKU I MAGICZNY KWIAT (sala Mały Szpak)
godz. 14:30 – ŚWIAT BUSTERA (sala Mały Szpak)
godz. 15:00 – NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI (duża sala)
godz. 16:15 – GODLAND (sala Mały Szpak)
godz. 19:30 – LUNANA. SZKOŁA NA KOŃCU ŚWIATA (sala Mały Szpak)
o godz. 19:30 – ANNA CHODAKOWSKA w spektaklu MSZA WĘDRUJĄCEGO z mówionymi i śpiewanymi tekstami Edwarda Stachury

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzi również zbiórkę online TUTAJ >>>

DLACZEGO SEPSA?
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy. 

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzi również zbiórkę online TUTAJ >>>