STACJA KSIĄŻKA Monika Szewczyk-Wittek „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek” – Kinokawiarnia Stacja Falenica

STACJA KSIĄŻKA Monika Szewczyk-Wittek „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”