STACJA KSIĄŻKA Monika Szewczyk-Wittek „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”