Pociąg do poezji! – wieczór poezji W. Młynarskiego

P o c i ą g d o p o e z j i”

zatrzyma się w Falenicy

dnia 22 listopada 2017 o godz. 17

Przywiezione wiersze W. Młynarskiego

zaprezentuje Anna Wiewióra

Z a p r a s z a m y

do Kinokawiarni „StacjaFalenica”

Wszystkie bilety ulgowe po 5 zł.

Kinokawiarnia Stacja Falenica © 2018 All Rights Reserved

Kinokawiarnia Stacja Falenica

Created by MEDIAPUNTO

Powered by WordPress