Ogłaszamy nabór do redAkcji – gazety Stacji Falenica!

redAKCJA – nabór do dziecięcego zespołu redakcyjnego


We współpracy z wydawcą pisma Cogito i pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przystąpiliśmy do projektu „redAKCJA”. Naszym zamiarem jest powołanie dziecięcego zespołu redakcyjnego, który − przy wsparciu i prowadzeniu przez dorosłego redaktora naczelnego – stworzy gazetę.  Projekt jest kierowany do dzieci w wieku 7-12 lat

Zarówno tytuł pisma, jego zawartość , szata graficzna czy poszczególne etapy powstawania będą koordynowane przez dziecięcych redaktorów-dziennikarzy.

W ramach realizacji projektu prowadzone będą spotkania redakcyjne i warsztaty pisarskie. Zapewnimy pomoc w zdobywaniu materiałów, prowadzeniu wywiadów oraz to wszystko, co związane jest z wydaniem pisma.

Działania te, wpisane w szerszy projekt „Partnerstwo dla książki” to innowacyjny model wsparcia niedużych księgarń w stawaniu się ośrodkami kulturotwórczymi w środowisku lokalnym, budowania relacji z nowymi odbiorcami, popularyzacji czytelnictwa i dostępu do książki.

Dzieci biorące udział w projekcie zdobędą i wzmocnią nowe kompetencje, m.in. umiejętności społeczne (praca w grupie, komunikacja), kreatywność i przedsiębiorczość. Będą mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania i odkrywać talenty (zarówno językowe, pisarskie, jak i organizacyjne).
Zgłoszenia i informacje:
Magdalena Mróz, redaktor naczelna
redakcja@stacjafalenica.pl
tel.: 531 534 536

Kontakt

KINOkawiarna Stacja Falenica
ul.Patriotów 44B
04-912 Warszawa – Falenica
(budynek stacji kolejowej)

Zapraszamy w tygodniu od 8 do 21 w weekendy od 10 do 22.
mail: info@stacjafalenica.pl

Rezerwacje (tylko telefonicznie!): 530 882 809 (w razie problemów z połączeniem prosimy o wysłanie SMS).

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kinokawiarnia Stacja Falenica © 2019 All Rights Reserved

Kinokawiarnia Stacja Falenica

Created by MEDIAPUNTO

Powered by WordPress