Obchody rocznicy zagłady gett w Rembertowie i Falenicy

Rocznica zagłady gett w Rembertowie i Falenicy

72 lata temu, w cieniu zagłady Żydów Warszawy, dokonała się tragedia żydowskich mieszkańców pasa osiedli położonych na wschód od centrum stolicy. 20 sierpnia 1942 r., w dzień po inicjującej zbrodnicze dzieło likwidacji getta w Otwocku, hitlerowcy uczynili to samo z gettem w Falenicy. Sześć i pół tysiąca jego mieszkańców załadowano do wysypanych niegaszonym wapnem bydlęcych wagonów i wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Razem z nimi pojechało na śmierć w komorach gazowych półtora tysiąca Żydów z getta w Rembertowie, których tego samego dnia przepędzono na rampę kolejową w Falenicy. Trasa piętnastokilometrowego marszu znaczona była ciałami tych, co nie nadążali.  Dzień później w podobny sposób zlikwidowano getto w Mińsku Mazowieckim.
26 sierpnia hitlerowcy przystąpili do mordowania żydowskich więźniów obozu pracy w Karczewie. Akcja dobijania resztek Żydów linii otwockiej trwała aż do wiosny. W maju 1943 r. wysadzono w powietrze barak w tartaku Najwera, z uwięzionymi w nim ostatnimi Żydami falenickimi. Tak znikła z naszych miejscowości społeczność żydowska, lokalna społeczność obywateli Rzeczypospolitej.

20 sierpnia 2014 r. o godz. 18.00, w 72 rocznicę tej tragedii, zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić jej ofiary, na spotkanie przy pomniku upamiętniającym zagładę Żydów Falenicy.

28 sierpnia 2014 o godz. 19.00, zapraszamy Państwa na akcję artystyczną połączoną z koncertem znakomitej grupy SHOFAR do KINOkawiarni Stacja Falenica, ul. Patriotów 44A w Warszawie.

Zainicjowane 3 lata temu uroczyste obchody zagłady ludności żydowskiej  20.08.1942 roku  na  terenach od Rembertowa do Falenicy, wzbudziły zainteresowanie mieszkańców  dzielnicy Wawer kulturą, tradycją i historią lokalnej społeczności zamieszkującej ten teren w okresie międzywojennym i powojennym w XX wieku. Nie mamy już społeczności żydowskiej, ale mamy okazję poznać tradycję żydowską, która obecnie  jest źródłem inspiracji twórczej wielu artystów.
getto_male
Akcja artystyczna w dniu 28 sierpnia 2014 w dyskretny sposób  ma przypomnieć tragiczne  karty historii dzielnicy Wawer i upamiętnić 72 rocznicę zagłady ok. 6500 żydów mieszkających przed II wojną światową w Falenicy i okolicy.

Pragniemy przybliżyć uczestnikom wydarzenia artystycznego zarówno pewne formy muzyczne, do których współcześnie odwołują  się muzycy, jak i elementy tradycji żydowskiej przedstawione w działaniach wizualnych.

Zaprosiliśmy jedną z najciekawszych w Polsce i cieszącą się wielkim uznaniem za granicą grupę SHOFAR, której lider Raphael Rogiński wraz z wybitnymi muzykami Macio Morettim i Mikołajem Trzaską, od wielu lat poszukuje wspólnego mianownika dla muzyki chasydzkiej i free jazzu. Zespół od kilku lat dostrzega potrzebę innego spojrzenia na kulturę żydowską niż prezentowane na wielu festiwalach  i koncertach. Szuka więzi z przeszłością poprzez jej twórcze przetworzenie.
Eksperymenty muzyczne zespołu nawiązują do zanikającej coraz szybciej wschodnioeuropejskiej kultury żydowskiej, a nie do amerykańskiej – ludycznej i cepeliowskiej, co dzieje się powszechnie.
Muzycy starają się  pokazywać tę kulturę w sposób interesujący, mówić o  różnych gatunkach muzyki żydowskiej, by nie nazywano wszystkiego błędnie muzyką klezmerską i nie spoglądano na tradycję żydowską jako na relikt przeszłości, coś co odeszło i z czego możemy jedynie odtwarzać powstałe  kiedyś dzieła.

Koncert uświetnią „MetaMemory – intymne wizualizacje czasu i przestrzeni”, Falenica 2014, opracowane przez artystów nowych mediów Klarę Kopcińską & Józefa Żuka Piwkowskiego.  Wizualizacje są wynikiem działań warsztatowych „Oko i ucho”.
Powstały w ten sposób osobisty, intymny portret dzielnicy pozwala zarówno uczestnikom jak i widzom spojrzeć z innego punktu widzenia na swoje miejsce zamieszkania, miejscowość, dostrzec jej walory, tworzy lokalną więź.

Akcja artystyczna jest inspiracją do wymiany myśli i energii uczestników i odbiorców oraz  jednocześnie próbą współczesnego spojrzenia na tradycję żydowską,  otrząśnięcia jej  z przytłoczenia śmiercią, nawet jeśli kultura żydowska zawsze naznaczona będzie tragediami z przeszłości.
Tajemnicę i nowatorstwo tej reinterpretacji kultury będziemy mogli poznać w KinoKawiarni Stacja Falenica w dniu 28 sierpnia 2014 roku godz. 19.00.

Wstęp wolny. W związku z prognozowanym dużym zainteresowaniem koncertem grupy SHOFAR, bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc. Wstęp jest darmowy, ale pierwszeństwo wejścia będą miały osoby z listy. Wejściówki rezerwować  można pod nr telefonu: 530 882 809 mail: info@stacjafalenica.pl.

Zapraszamy!

Jolanta Pełka, Fundacja Europejski Instytut Kultury – autorka projektu
Komitet Upamiętnienia Zagłady Gett w Falenicy i Rembertowie

Koncert wspierają finansowo: Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, Fundacja Europejski Instytut Kultury, KINOkawiarnia Stacja Falenica, Fundacja NER-TAMID Wieczne Światło

Kontakt

KINOkawiarna Stacja Falenica
ul.Patriotów 44B
04-912 Warszawa – Falenica
(budynek stacji kolejowej)

Zapraszamy w tygodniu od 8 do 21 w weekendy od 10 do 22.
mail: info@stacjafalenica.pl

Rezerwacje (tylko telefonicznie!): 530 882 809 (w razie problemów z połączeniem prosimy o wysłanie SMS).

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kinokawiarnia Stacja Falenica © 2018 All Rights Reserved

Kinokawiarnia Stacja Falenica

Created by MEDIAPUNTO

Powered by WordPress